חיזוק מסלולי הלימוד במקצועות ההיי-טק

התואר החדש מדעי הנתונים, מבוקש מאוד במוסדות האקדמיים

עשרות בתר-דוקטורנטים מארה”ב וקנדה המצטיינים בתחום ה- STEM ייקלטו בישראל

 


ות"ת הקצתה מעל 100 מיליון שקלים לטובת חיזוק מסלולי הלימוד במקצועות ההיי-טק

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט: "לאחר שנים ארוכות בהן המשק הישראלי סובל מחוסר בבוגריי הייטק והצפה במשפטנים – החלטנו לשנות דרמטית את מודל התקצוב כך שיעודד יותר סטודנטים ללמוד מקצועות הייטק על פני משפטים ומנהל עסקים. אנחנו חייבים לדאוג לעתיד הסטודנטים ולעתיד המדינה, וזו אחת הדרכים המשמעותיות ביותר".

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ הדגישה כי בשנה האחרונה נעשתה עבודת הכנה מקיפה ובמהלכה הצוותים המקצועיים של ות"ת למדו את הנושא לעומק במטרה להתאים את מערכת ההשכלה הגבוהה לצרכים הלאומיים ולצרכי המשק. לדבריה, "ישראל היא מעצמת היי-טק וכדי לשמר את מעמדנו הבינלאומי גם בשנים הבאות אנו נפעל לאפשר לאוניברסיטאות את התנאים הטובים ביותר להרחבת מעגל הסטודנטים, קליטה של סגל מוביל ובניית תשתיות פיזיות להשגת היעד. לשמחתנו השותפים שלנו במוסדות רואים איתנו עין בעין את הנושא ואני סמוכה ובטוחה שכבר בשנה הבאה נתחיל לקטוף את הפירות".

 

לקראת השנה הקרובה מל"ג/ות"ת העניקו מגוון תמריצים כספיים לאוניברסיטאות לטובת חיזוק התשתיות האקדמיות וקליטה של יותר סטודנטים למקצועות המבוקשים בהיי-טק על חשבון תחומים אחרים שבהם השוק מוצף. ואכן, על פי המסתמן, המוסדות להשכלה גבוהה הגדילו את ההרשמה למקצועות ההיי-טק בכלל, ולמדעי המחשב בפרט, וניכר כי סטודנטים רבים בעלי נתוני קבלה גבוהים שבעבר לא נקלטו במגמה היוקרתית בשל מגבלות מקום, יכולים כעת להתקבל ללימודי מדעי המחשב, תוך שמירה על הרמה והאיכות האקדמית.

עדכון תעריפי ההוראה

תעריפי ההוראה (פר סטודנט לשנת לימוד) עוברים שינוי בתהליך רב שנתי:

  • במשפטים ומנהל עסקים מורידים מ- 18 אלף שקלים ל- 15 אלף שקלים
  • במקצועות ההי-טק עולים מ- 38 אלף שקלים ל- 45 אלף שקלים

במסגרת כך, במהלך השנה האחרונה, אישרה ות"ת עדכון רב שנתי לתעריפי ההוראה (פר סטודנט) כך שבמקצועות היי-טק הסבסוד של ות"ת לאוניברסיטאות, יגדל מ- 38 אלף שקלים ל- 45 אלף שקלים ואילו במשפטים ומנהל עסקים הסבסוד יפחת מ- 18 אלף שקלים ל- 15 אלף שקלים בלבד. עדכון תעריפי ההוראה שנערך במהלך השנה הנוכחית והבאה נועד לתמרץ את המוסדות האקדמיים לקלוט יותר סטודנטים למקצועות המבוקשים בהיי-טק על חשבון תחומים שבהם השוק מוצף.

 

בנוסף לכך ות"ת אישרה לאחרונה הקצאה תקציבית בסך מעל 100 מיליון שקלים לטובת בניית מבנים ותשתיות ללימודי הי-טק באקדמיה, ולהגדלת שיעור הסטודנטים המתקבלים ללימודי תואר ראשון בתחומי ההיי-טק.

 

יצוין כי אלו רק צעדים ראשונים במסגרת יישום התכנית הרב שנתית (סה"כ כ- 700 מיליון שקלים), בדגש על חיזוק מסלולי הלימוד במקצועות ההי-טק, בהם: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מחשבים, מערכות המידע ומדעי המחשב, ובקרוב ות"ת תאשרנה שורה של מהלכים נוספים שיובילו לשינוי המגמה כבר משנת הלימודים האקדמית הקרובה.

 

מבנים ותשתיות:

באשר למבנים והתשתיות יודגש כי הסכום בסך כ-70 מיליון שקלים ייועד ברובו לטובת קידום היעדים הלאומים כפי שנקבעו על ידי ות"ת/ מלג ועיקרן הגדלת כוח האדם המיומן לתעשיית ההי-טק. הקול הקורא בנושא הופץ לפני מספר חודשים ולאחרונה אישרה ות"ת את רשימת המוסדות הזוכים:

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בניין להנדסת מערכות תוכנה ומידע ואבטחת סייבר

אוניברסיטת ת"א

בניין לביה"ס למדעי המחשב

אוניברסיטת בר-אילן

בנין מדעי המחשב

הטכניון

הקמת בניין בפקולטה להנדסת חשמל

האוניברסיטה העברית

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

הגדלת שיעור הסטודנטים הלומדים במקצועות ההי-טק

יודגש כי הגדלת שיעור הסטודנטים תעשה תוך שמירה על רמת ההוראה האקדמית וצמצום הנשירה ממסלולים אלו.

על פי נתוני מל"ג וות"ת כיום לומדים במוסדות כ- 4000 סטודנטים הלומדים בשנה א' במקצועות ההי-טק. בעקבות התכנית החדשה, בשנים הקרובות צפוי גידול של כ- 40% במספר הסטודנטים שיתקבלו ללימודים במקצועות אלו. המשמעות היא שסטודנטים רבים שבעבר קבלתם למקצועות אלו נדחתה בשל הגבלת מספר הלומדים יוכלו כעת להתקבל ללימודים אקדמיים במקצועות ההי-טק.

המוסדות האקדמיים יתומרצו גם עבור קליטה והרחבת חברי הסגל אקדמי הבכיר בתחומים אלו. בנוסף המוסדות יקבלו מענקים להרחבת התשתיות לצורך יישום התכנית. היעד מוערך בתוספת כללית של מאות סטודנטים ללימודי ההיי-טק.

התמרוץ הכספי בסך כ- 35 מיליון שקלים נועד לאפשר למוסדות לממן את העלויות התקציביות הכרוכות בהגדלת שיעור הסטודנטים ובקליטה מסיבית של סגל אקדמי מוביל בתחומים הרלבנטיים על מנת להבטיח מצוינות בהוראה ובמחקר. כמו כן, התמרוץ הכספי יסייע בין היתר למוסדות לקדם תכניות ופעולות לצמצום הנשירה מהמסלולים המבוקשים ובהן: שיעורי עזר, ליווי סטודנטים, תגבורים, שדרוג תשתיות הוראה ועוד.