13/11/2023
מספר משרה JB-168
תאריך אחרון להגשת מועמדות 20/11/2023
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

גיוס (ללא חובת מכרז) – מ"מ מרכז/ת הערכת איכות והבטחתה JB-168

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

משך העסקה: מילוי מקום עם אופציה להארכה

כפיפות המשרה: ממונה באגף הבטחת איכות ומגוון וסמנכ"ל האגף הבטחת איכות ומגוון

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.