14/11/2022
מספר משרה JB-129
תאריך אחרון להגשת מועמדות 08/12/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת באגף האקדמי JB-129

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

כפיפות המשרה: ממונה תחום באגף האקדמי

היקף העסקה: משרה מלאה

תחילת עבודה: מיידית

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.