21/09/2022
מספר משרה JB-121
תאריך אחרון להגשת מועמדות 16/10/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי דובר מל"ג/ות"ת וממונה קשרי ממשל JB-121

תיאור כללי: טיפול כולל בנושאי הסברה, יחסי ציבור, תקשורת, פלטפורמות דיגיטליות, פניות ציבור, חופש מידע וקשרי ממשל של מל"ג וות"ת

מתח דרגות: חוזה אישי

כפיפות המשרה: מנכ"ל מל"ג/ות"ת

היקף העבודה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת העבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.