14/02/2024
מספר משרה JB-175
תאריך אחרון להגשת מועמדות 28/02/2024
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מזכיר/ה באגף האקדמי JB-175

מתח הדרגות: ה'-ג' בידרוג מל"ג

כפיפות המשרה: סמנכ"ל לעניינים אקדמיים ומזכיר המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.