19/07/2022
מספר משרה JB-111
תאריך אחרון להגשת מועמדות 09/08/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מיישם/ מיישמת (רכז/ת) מערכות מידע JB-111

מתח הדרגות : ה' – ג' בדירוג המל"ג / חוזה מחשוב

כפיפות המשרה : ממונה בכיר בתחום מחשוב ומערכות מידע

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים