21/02/2022
מספר משרה JB-88
תאריך אחרון להגשת מועמדות 07/03/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מיישם (רכז) מערכות מידע JB-88

תיאור כללי : יישום, הטמעה, הדרכה ותמיכה לתוכנות ומערכות מידע בשימוש המל"ג. השתתפות באפיון מערכות מחשוב ומערכות מידע ייעודיות, ליווי פרויקטי מערכות מידע, ניהול מערכות, יישום ועדכון תוכן בפורטל המל"ג וסיוע בעבודות שונות בתחומי  המחשוב, תקשורת ומערכות מידע.

 מתח הדרגות : ה' – ג' בדירוג המל"ג / חוזה מחשוב

כפיפות המשרה : ממונה בכיר בתחום מחשוב ומערכות מידע

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים