09/05/2022
מספר משרה JB-103
תאריך אחרון להגשת מועמדות 31/05/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מיישם/ת (רכז/ת) מערכות מידע JB-103

מתח הדרגות : ה' – ג' בדירוג המל"ג / חוזה מחשוב

כפיפות המשרה : ממונה בכיר בתחום מחשוב ומערכות מידע

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים