04/05/2022
מספר משרה JB-101
תאריך אחרון להגשת מועמדות 18/05/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי ממונה בתחום בינלאומיות JB-101

מתח הדרגות: ג' – א' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים