27/04/2022
מספר משרה JB-99
תאריך אחרון להגשת מועמדות 11/05/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי ממונה בתחום הערכת איכות והבטחתה JB-99

מתח הדרגות: ג' – א' בדירוג המל"ג

כפיפות המשרה: סמנכ"ל האגף להערכת איכות והבטחתה

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים