11/09/2022
מספר משרה JB-119
תאריך אחרון להגשת מועמדות 28/09/2022
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי ממונה תחום כספים JB-119

מתח הדרגות: ג'-א' בדירוג מל"ג / דירוג כלכלנים*

כפיפות המשרה: מנהל יחידת מינהל וכספים באגף מנהל ומשאבי אנוש

היקף העסקה: משרה מלאה

תחילת עבודה: מיידית

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים