03/04/2023
מספר משרה JB-149
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17/04/2023
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי ממונה תחום סגל ותפוקות מחקר JB-149

מתח הדרגות: ג'-א' בדרוג מל"ג / 40-42 בדירוג כלכלנים 551 (בכפוף לתנאים המאפשרים העסקה בחוזה 551)

כפיפות המשרה: סמנכ"ל תכנון ומידע

היקף העסקה: משרה מלאה

תחילת עבודה: מיידית

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.