04/05/2022
מספר משרה JB-100
תאריך אחרון להגשת מועמדות 18/05/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מנהל/ת יחידה מינהל וכספים JB-100

תיאור כללי: מנהל את תחומי התקציב התפעולי של המל"ג, הרכש, החוזים וההתקשרויות; ניהול תחום המכרזים; אחריות על ביצוע התשלומים השוטפים לספקים ולרשויות, הנהלת חשבונות והכנת הדוחות הכספיים של התאגיד; ניהול תחומי התפעול, הביטחון והבטיחות  של מינהל המל"ג.

מתח  דרגות: חוזה אישי

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים