21/09/2022
מספר משרה JB-122
תאריך אחרון להגשת מועמדות 16/10/2022
סטאטוס משרה פתוחה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת באגף ההאקדמי JB-122

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

כפיפות המשרה: ממונה תחום באגף האקדמי

היקף העסקה: משרה מלאה

תחילת עבודה: מיידית

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.

שליחת קורות חיים

להורדת קובץ משרה