29/09/2022
מספר משרה JB-123
תאריך אחרון להגשת מועמדות 20/10/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת באגף להערכת איכות והבטחתה JB-123

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

משך העסקה: החלפה לחופשת לידה עם אופציה להארכה

כפיפות המשרה: ממונה באגף לערכת איכות וסמנכ"ל האגף להערכת איכות והבטחתה

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים