09/06/2022
מספר משרה JB-108
תאריך אחרון להגשת מועמדות 23/06/2022
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת בתחום בקרה, אכיפה ורישוי JB-108

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

כפיפות המשרה: ממונה בתחום בקרה, אכיפה ורישוי

היקף העסקה: משרה מלאה

תחילת עבודה: מיידית

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים