04/08/2022
מספר משרה JB-115
תאריך אחרון להגשת מועמדות 18/08/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת בתחום הקצבות למחקר JB-115

מתח הדרגות: דירוג כלכלנים (551)

כפיפות המשרה: ממונה תחום הקצבות למחקר

היקף העסקה: משרה מלאה

תחילת עבודה: מיידית

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים