05/06/2024
מספר משרה JB-190
תאריך אחרון להגשת מועמדות 19/06/2024
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת הערכת איכות והבטחתה JB-190

מתח דרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

היקף העסקה: משרה מלאה (אפשרות ליום עבודה מרחוק בשבוע)

כפיפות המשרה: ממונה באגף הבטחת איכות ומגוון וסמנכ"ל האגף הבטחת איכות ומגוון

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.