09/03/2023
מספר משרה JB-143
תאריך אחרון להגשת מועמדות 01/05/2023
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת חשבות ובקרה JB-143

מתח הדרגות: 36-41 דירוג כלכלנים 551 (דרגת הקליטה תקבע בהתאם להשכלה והניסיון של המועמד)

כפיפות המשרה: סגנ/ית חשב/ת

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.