02/05/2024
מספר משרה JB-185
תאריך אחרון להגשת מועמדות 16/05/2024
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי מרכז/ת מדעי החברה ורב תחומי JB-185

מתח הדרגות: ה' – ג' בדירוג המל"ג

כפיפות המשרה: ממונה תחום מדעי החברה ורב תחומי

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.