02/05/2024
מספר משרה JB-184
תאריך אחרון להגשת מועמדות 23/05/2024
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי רכז/ת בתחום תקצוב מכללות JB-184

מתח דרגות: 36-41 דירוג כלכלנים 551 / דרוג מל"ג (דרגת הקליטה תקבע בהתאם להשכלה והניסיון של המועמד)

היקף העסקה: משרה מלאה (אפשרות ליום עבודה מרחוק בשבוע)

כפיפות המשרה: ממונה בתחום תקצוב מכללות

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.