31/03/2024
מספר משרה JB-179
תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/04/2024
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

מכרז פומבי רכז/ת סגל אקדמי ותפוקות מחקר JB-179

מתח דרגות: דרוג מל"ג / דרוג כלכלנים

כפיפות המשרה:  ממונה תחום סגל אקדמי ותפוקות מחקר

היקף העסקה: משרה מלאה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.