27/12/2022
מספר משרה JB-134
תאריך אחרון להגשת מועמדות 03/01/2023
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מ"מ מרכז/ת בתחום הכספים JB-134

מתח הדרגות: ה'-ג' בדירוג מל"ג / דירוג כלכלנים*

משך העסקה: משרה זמנית החלפה לחופשת לידה כחצי שנה

היקף העסקה: משרה מלאה

כפיפות המשרה: ממונה כספים באגף מנהל ומשאבי אנוש

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.