15/02/2022
מספר משרה JB-87
תאריך אחרון להגשת מועמדות 01/03/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

משרת סטודנט/ית לאגף הערכת איכות והבטחתה JB-87

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש (אפשרות הרחבה ל- 120 שעות בהסכמת הסטודנט ובתאום עם הממונה)

תחילת עבודה: מיידית

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים