09/05/2022
מספר משרה JB-102
תאריך אחרון להגשת מועמדות 16/05/2022
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

משרת סטודנט/ית בתחום משאבי אנוש JB-102

 היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש – זמינות לעבודה בימים שני וחמישי

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

כפיפות המשרה: ממונה בכירה משאבי אנוש  והדרכה

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.