03/05/2023
מספר משרה JB-153
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17/05/2023
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

משרת סטודנט/ית ליחידת מחשוב ומערכות מידע JB-153

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

כפיפות המשרה: ממונה מחשוב ומערכות מידע

תחילת עבודה: מיידית

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.