28/07/2022
מספר משרה JB-114
תאריך אחרון להגשת מועמדות 04/08/2022
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

סטודנט/ית בתחום פניות ציבור

אגף: דוברות והסברה

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.