11/09/2022
מספר משרה JB-120
תאריך אחרון להגשת מועמדות 18/09/2022
סטאטוס משרה סגורה
קובץ משרה הורדה

סטודנט/ית בתחום פניות ציבור JB-120

אגף: דוברות והסברה

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.