02/02/2023
מספר משרה JB-140
תאריך אחרון להגשת מועמדות 23/02/2023
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

סטודנט/ית ליחידת הדוברות קשרי ממשל ופניות ציבור JB-140

אגף: דוברות והסברה

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש (בהסכמת הסטודנט ניתן יהיה להגדיל את מכסת השעות החודשיות  עד ל-120)

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

מקום העבודה: ירושלים

תחילת עבודה: מיידית

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים, של מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.