30/04/2023
מספר משרה JB-150
תאריך אחרון להגשת מועמדות 06/06/2023
סטאטוס משרה פתוחה
קובץ משרה הורדה

סטודנט/ית לתחום מלגות JB-150

היקף העסקה: עד 96 שעות בחודש (אפשרות הרחבה ל- 120 שעות בהסכמת הסטודנט ובתאום עם הממונה)

תחילת עבודה: מיידית

מתח הדרגות: חוזה סטודנטים

מקום העבודה: ירושלים

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזים והצ'רקסים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים שיהיו בעלי כישורים דומים וכישוריהם של מועמדים אחרים.

שליחת קורות חיים

להורדת קובץ משרה