06/06/2022
מספר משרה ועדת איתור
תאריך אחרון להגשת מועמדות 27/06/2022
סטאטוס המכרז הסתיים, בשלב מיון מועמדים
קובץ משרה הורדה

מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב

המנהל הכללי של תאגיד המל"ג שהינו הזרוע המנהלית של המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) והוועדה לתקצוב ותכנון (הות"ת).

כפיפות למועצה להשכלה גבוהה ולוועדה לתכנון ותקצוב.

מועמדות יש להפנות לכתובת דוא"ל: itur@che.org.il

בצירוף שאלון למועמד עד ה- 27/6/2022.

תיאור משרה

שאלון למועמד לוועדת איתור למנכ"ל מל"ג-ות"ת