המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם "מנהל4יו" וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) וזאת לצורך הטמעת מערכת SAP Buisness1 עבור ניהול תקציב ובקרה.
תאריך אחרון להגשה 31/03/2022
תאריך פרסום 10/03/2022
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) מודיעה בזאת על כוונתה  להתקשר עם "מנהל4יו"  וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) וזאת לצורך הטמעת מערכת SAP Buisness1 עבור ניהול תקציב ובקרה.

מצ"ב חו"ד של מר יוני אבן טוב, מנהל יחידה למינהל וכספים, מכתב של חברת מטאור ומכתב של חברת SAP.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עבור המועצה, רשאי לפנות למועצה בכתב באמצעות פקס 02-5094597 או בדואר אלקטרוני Mechrazim@che.org.il  עד ליום חמישי ה- 31/03/2022.
יש לוודא כי הפניה התקבלה בטלפונים: 02-5094596 או 02-5094584