יישום חוק חופש המידע

המועצה להשכלה גבוהה פועלת על-פי חוק חופש המידע תשנ"ח 1998.

חוק חופש המידע מעגן את הזכות לקבלת מידע מרשות ציבורים בהתאם להוראותיו ולהוראות תקנות חופש המידע. על-פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 20 ש"ח והתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה והפקת המידע המבוקש.

ניתן לשלם את האגרה באמצעות:

1. משלוח המחאה לפקודת המועצה להשכלה גבוהה.

2. העברה בנקאית לחשבון המועצה להשכלה גבוהה.
מספר חשבון 12-782-182607
בנק הפועלים, סניף רחביה

 

את הבקשה בצירוף קבלה מקורית חתומה על תשלום אגרה ע"ס 20 ש"ח או המחאה, יש לשלוח אל: הממונה על יישום חוק חופש המידע, המועצה להשכלה גבוהה, רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים.

לאחר קבלת אגרת בקשה נבדקת הבקשה לגופה, בהתאם להוראות חוק חופש המידע.

לפירוט סוגי האגרות לחץ כאן

 

תחום הטיפול
מסירת מידע, כפי שהוא מצוי במועצה בכל הקשור לפעילותה בנושאים שבתחומי אחריותה

מספר טלפון
02-5094544

מספר פקס
02-5094545

כתובת דואר
ממונה תחום דוברות והסברה, המועצה להשכלה גבוהה
רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים

דואר אלקטרוני
meida@che.org.il

 


דוח הממונה על חוק חופש המידע 2019

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2018

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2017

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2016

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2015

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2014

דוח הממונה על חוק חופש המידע 2013