קרן הסיוע לסטודנטים

מטרת התוכנית

קרן הסיוע לסטודנטים הינה ועדת משנה של ות"ת המורכבת מנציגי ות"ת, משרד החינוך ומשרד האוצר. בראש הוועדה עומד חבר ות"ת.

הקרן מחלקת מענקים על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים. קרן הסיוע מתווה את המדיניות בנושא הסיוע לסטודנטים, החל בקביעת הקריטריונים לזכייה, וכלה בקביעת גובה המלגות שיינתנו ואופן חלוקת התקציב ביניהם.

גובה מלגה

קיימות שלוש רמות של מענקים בהתאם לפירוט הבא: מענק על סך 12,480 ₪, 6,240 ₪ ו-4,000 ₪ בהתאם לדירוגם על פי הקריטריונים של הקרן.

אופן הגשת בקשה

בקשות לקרן עברה לפורמט דיגיטלי .

יצירת קשר

חברת טלדור:

טלפון: 08-6776032, 1700-505-885

פקס: 077-2270127, 08-6776030

כתובת מייל: milgot@taldor.co.il