צור קשר

 

כתובתנו:

ז’בוטינסקי, 43, ירושלים

כתובת למכתבים:
המועצה להשכלה גבוהה
ת.ד 4037 ירושלים 91040


לשליחת פנייה :

  • סוגי קבצים מותרים: doc, zip, ppt, docx, xlsx, xls, pdf, gif, jpg, jpeg, png.


מזכירות המועצה והאגף האקדמי: 
טלפון: 02-5094400
פקס: 02-5094684

סגנית יו”ר המל”ג:
טלפון: 02-5094404

פקס: 02-5094405

 

לשכת יו”ר ות”ת ומנכ”ל ות”ת/מל”ג: 
טלפון: 02-5094500/02
פקס: 02-5094686

 

אגף התקציבים:

טלפון: 02-5094454

פקס: 02-5094685

 

האגף לתכנון ומדיניות:
hava@che.org.il
טלפון: 02-5094646
פקס:  02-5094685

 

האגף להערכת איכות והבטחתה
YaelF@che.org.il
טלפון: 02-5094620
פקס: 02-5094691

 

ממונה על יישום חוק חופש המידע ופניות ציבור: 
פניות ניתן לשלוח לכתובת
meida@che.org.il

יחידת הרישוי והפיקוח על שלוחות חו”ל
shluhot@che.org.il
פקס: 02-5094431

 

משרד ארסמוס+ ישראל:
erasmusplus@che.org.il
טלפון: 02-5094530
פקס: 02-5094531

 

יוני אבן טוב – ממונה תחום מינהל וכספים
Yoni@che.org.il
פקס: 02-5094603

 

פניות בנוגע לאתר האינטרנט:
sarit@che.org.il