מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם כנס ישראל אירועים כנסים ונופש בע”מ בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
חדש
התקשרות עם ספק יחיד
21/08/2019
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם פרופ’ יוסף קלפטר בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
14/08/2019

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי מס’ 03/2019 למתן שירותי מיתוג ואסטרטגיה עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
לא פעיל
מכרז פומבי
20/05/2019
מכרז מסגרת פומבי מס’ 02/2019 למתן שירותי חדרי ישיבות
לא פעיל
מכרז פומבי
13/05/2019
מכרז פומבי מס’ 01/2019 לקבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי סיור בשעות הערב והלילה עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
14/02/2019
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 בנושא יעוץ והדרכה בנושא ההכרה ברגולציה של לימודי הרפואה על ידי הארגון הבינלאומי לחינוך רפואי (WFME)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
21/03/2019
הודעה בדבר כוונה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 הקמת תכנית “למידה משלבת התנסות”– עידוד מנהיגות במוסדות המתוקצבים ע”י ות”ת
לא פעיל
מיזם משותף
21/03/2019
טען עוד