מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף

לא נמצאו מכרזים

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי דו-שלבי מספר 02/2022 לשירותי תכנון כוללני (אדריכלות והנדסה) לעבודות בינוי ושיפוצים עבור המועצה להשכלה גבוהה ‏
לא פעיל
מכרז פומבי
08/04/2022
המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: "ות"ת"”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם עמותת אלומה בפטור ממכרז, לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד), לצורך הפעלת תכנית "אקדמיה משלבת התנסות" של הות"ת.
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
11/04/2022
המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם "מנהל4יו" וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) וזאת לצורך הטמעת מערכת SAP Buisness1 עבור ניהול תקציב ובקרה.
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
10/03/2022
פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לפי תקנה 14א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד-1993 בנוגע למערכת תכנון, ניהול התקציב וביצועו ובקרת התקציב- בענן
לא פעיל
פניה למידע
09/11/2021
המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם חברת גלבוע שירותי ארכיונאות – בניהולו של שלמה גלבוע – שמספקת שירותי ייעוץ מקיפים לארגונים ציבוריים וממשלתיים בנושאי ניהול הרשומות ותיעוד המידע. וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) לצורך יעוץ בנושא ניהול רשומות ותיעוד המידע של המל"ג.
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
טען עוד