מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף

לא נמצאו מכרזים

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי מס’ 01/2019 לקבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי סיור בשעות הערב והלילה עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
14/02/2019
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 בנושא יעוץ והדרכה בנושא ההכרה ברגולציה של לימודי הרפואה על ידי הארגון הבינלאומי לחינוך רפואי (WFME)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
21/03/2019
הודעה בדבר כוונה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 הקמת תכנית “למידה משלבת התנסות”– עידוד מנהיגות במוסדות המתוקצבים ע”י ות”ת
לא פעיל
מיזם משותף
21/03/2019
מכרז פומבי מס’ 02/2018 לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של עובדי המועצה להשכלה
לא פעיל
מכרז פומבי
17/10/2018
מכרז פומבי דו שלבי מס’ 01/2018 לאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת להגשה של בקשות מקוונת לפתיחה של תכניות לימוד חדשות ולהגשה של דוחות הערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
12/06/2018
טען עוד