מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז מסגרת פומבי דו שלבי מס' 06/2021 לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה לניהול שכר משאבי אנוש ונוכחות עבור המועצה להשכלה גבוהה
פעיל
מכרז פומבי
09/07/2021
מכרז פומבי מספר 03/2021 להקמה והפעלת תכנית מעטפת ייעוץ וליווי לסטודנטים חרדים
פעיל
מכרז פומבי
14/06/2021
מכרז פומבי דו שלבי מס' 5/2021 למתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי למועצה להשכלה גבוהה
פעיל
מכרז פומבי
16/06/2021
מכרז פומבי מס' 04/2021 להקמה והפעלת מערך סיוע כלכלי
פעיל
מכרז פומבי
14/06/2021

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי מספר 01/2021 למתן שירותי מחשוב וייעוץ בתחום SharePoint למועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
15/01/2021
מכרז פומבי דו שלבי דו שלבי מס' 02/2021 למתן שירותי ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע
לא פעיל
מכרז פומבי
22/01/2021
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 בנושא קידום שיתוף פעולה אקדמי עם קנדה
לא פעיל
התקשרות עם ספק חוץ
25/01/2021
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מר גורי זילכה בפטור ממכרז, כספק יחיד בהתאם לתקנה 3 (29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
10/12/2020
פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לפי תקנה 14א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד-1993 בנוגע למעטפת לימודית לסטודנטים חרדים
לא פעיל
פניה למידע
05/11/2020
טען עוד