מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף

לא נמצאו מכרזים

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי מס' 06/2022 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי רישום פרוטוקולים עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
18/11/2022
מכרז מסגרת למתן שירותי ביקורת ובדיקות חשבונאיות וכלכליות (מס' 04/2022) עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
07/10/2022
מכרז פומבי לאספקת שירותי ביקורת פנים (מס' 03/2022) ‏עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
16/09/2022
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לסעיפים 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג-1993 – חברת מפעלי כלכלה "מועדון טוב" –לקבלת שרותי תרבות פנאי ורווחה לעובדי המל"ג
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
22/11/2022
מכרז מסגרת פומבי מס' 05/2022 למתן שירותי הסעה במוניות עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
07/10/2022
טען עוד