מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי מס' 06/2022 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי רישום פרוטוקולים עבור המועצה להשכלה גבוהה
פעיל
מכרז פומבי
18/11/2022
מכרז מסגרת למתן שירותי ביקורת ובדיקות חשבונאיות וכלכליות (מס' 04/2022) עבור המועצה להשכלה גבוהה
פעיל
מכרז פומבי
07/10/2022
מכרז פומבי לאספקת שירותי ביקורת פנים (מס' 03/2022) ‏עבור המועצה להשכלה גבוהה
פעיל
מכרז פומבי
16/09/2022
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לסעיפים 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג-1993 – חברת מפעלי כלכלה "מועדון טוב" –לקבלת שרותי תרבות פנאי ורווחה לעובדי המל"ג
פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
22/11/2022

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז מסגרת פומבי מס' 05/2022 למתן שירותי הסעה במוניות עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
07/10/2022
המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: "ות"ת"”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם מטעמי ציון כספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
06/10/2022
מכרז פומבי דו-שלבי מספר 02/2022 לשירותי תכנון כוללני (אדריכלות והנדסה) לעבודות בינוי ושיפוצים עבור המועצה להשכלה גבוהה ‏
לא פעיל
מכרז פומבי
08/04/2022
המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: "ות"ת"”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם עמותת אלומה בפטור ממכרז, לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד), לצורך הפעלת תכנית "אקדמיה משלבת התנסות" של הות"ת.
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
11/04/2022
המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם "מנהל4יו" וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) וזאת לצורך הטמעת מערכת SAP Buisness1 עבור ניהול תקציב ובקרה.
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
10/03/2022
טען עוד