מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף

לא נמצאו מכרזים

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי דו שלבי מס’ 05/2019 למתן שירותי גרפיקה עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
05/12/2019
הודעה בדבר התקשרות עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3(31) ותקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 לשם התקשרות עם מומחים מחו”ל לשם חברותם בוועדות ההערכה הבינלאומיות וועדות אקרדיטציה הבינלאומיות הממונות ע”י מל”ג/ות”ת
לא פעיל
מכרז פומבי דו שלבי מס’ 04/2019 למתן שירותי ייעוץ השקעות פיננסי עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
16/09/2019
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מכון דוידסון בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
25/09/2019
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם כנס תערוכות ג.ר. בע”מ בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
21/08/2019
טען עוד