מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לפי תקנה 14א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד-1993 בנוגע למעטפת לימודית לסטודנטים חרדים
פעיל
פניה למידע
05/11/2020
מכרז מסגרת פומבי מס' 05/2020 לביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
פעיל
מכרז פומבי
17/09/2020

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) מודיעה בזאת על כוונתה  להתקשר עם הורן יועצים  וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) וזאת לצורך יעוץ וליווי של מערכת להגשת בקשות מקוונת לפתיחה של תכניות לימוד חדשות ולהגשה של דוחות הערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה.
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
03/08/2020
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 בנושא פרסום האקדמיה הישראלית לסטודנטים בינלאומיים באמצעות יחסי ציבור בהודו
לא פעיל
התקשרות עם ספק חוץ
16/07/2020
מכרז פומבי מספר 03/2020 למתן שירותי תדלוק באמצעות התקני תדלוק אוניברסליים ושירותים נלווים
לא פעיל
מכרז פומבי
11/03/2020
מכרז מסגרת מספר 04/2020 למתן שירותי הפקת סרטונים עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב
לא פעיל
מכרז פומבי
08/05/2020
הודעה בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 להפעלת תכנית לעידוד קליטת חברי סגל ישראלים מצטיינים מארה"ב וקנדה באוניברסיטאות המחקר בישראל בתחומי ה-STEM
לא פעיל
מיזם משותף
24/05/2020
טען עוד