מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף

לא נמצאו מכרזים

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לפי תקנה 14א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד-1993 בנוגע למערכת תכנון, ניהול התקציב וביצועו ובקרת התקציב- בענן
לא פעיל
פניה למידע
09/11/2021
המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם חברת גלבוע שירותי ארכיונאות – בניהולו של שלמה גלבוע – שמספקת שירותי ייעוץ מקיפים לארגונים ציבוריים וממשלתיים בנושאי ניהול הרשומות ותיעוד המידע. וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) לצורך יעוץ בנושא ניהול רשומות ותיעוד המידע של המל"ג.
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
בקשה להתקשרות עם חברת גלבוע שירותי ארכיונאות כספק יחיד לייעוץ ומתן שירות בניהול רשומות ותיעוד מידע של המל"ג
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
25/10/2021
מכרז מסגרת פומבי דו שלבי מס' 06/2021 לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה לניהול שכר משאבי אנוש ונוכחות עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
09/07/2021
מכרז פומבי מספר 03/2021 להקמה והפעלת תכנית מעטפת ייעוץ וליווי לסטודנטים חרדים
לא פעיל
מכרז פומבי
14/06/2021
טען עוד