מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי מספר 01/2021 למתן שירותי מחשוב וייעוץ בתחום SharePoint למועצה להשכלה גבוהה
פעיל
מכרז פומבי
15/01/2021
מכרז פומבי דו שלבי דו שלבי מס' 02/2021 למתן שירותי ייעוץ וליווי שונים בתחומי מחשוב ומערכות מידע
פעיל
מכרז פומבי
22/01/2021

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 בנושא קידום שיתוף פעולה אקדמי עם קנדה
לא פעיל
התקשרות עם ספק חוץ
25/01/2021
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מר גורי זילכה בפטור ממכרז, כספק יחיד בהתאם לתקנה 3 (29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
10/12/2020
פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לפי תקנה 14א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ד-1993 בנוגע למעטפת לימודית לסטודנטים חרדים
לא פעיל
פניה למידע
05/11/2020
מכרז מסגרת פומבי מס' 05/2020 לביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
לא פעיל
מכרז פומבי
17/09/2020
המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) מודיעה בזאת על כוונתה  להתקשר עם הורן יועצים  וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) וזאת לצורך יעוץ וליווי של מערכת להגשת בקשות מקוונת לפתיחה של תכניות לימוד חדשות ולהגשה של דוחות הערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה.
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
03/08/2020
טען עוד