מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי דו שלבי מס’ 02/2020 למתן שירותי תחזוקה, אחסון ושירותים נוספים לאתרי האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה
הליכי המכרז מושהים
מכרז פומבי
04/02/2020
מכרז פומבי מספר 03/2020 למתן שירותי תדלוק באמצעות התקני תדלוק אוניברסליים ושירותים נלווים
הליכי המכרז מושהים
מכרז פומבי
11/03/2020

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי מס’ 01/2020 לאספקה שירותי ניקיון למועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
27/01/2020
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מלון רמדה בירושלים בפטור ממכרז, כספק יחיד בהתאם לתקנה 3(29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 בנושא פרסום האקדמיה הישראלית לסטודנטים בינלאומיים בפורטלים לימודים בינלאומיים
לא פעיל
התקשרות עם ספק חוץ
17/02/2020
מכרז פומבי דו שלבי מס’ 05/2019 למתן שירותי גרפיקה עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
05/12/2019
הודעה בדבר התקשרות עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3(31) ותקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 לשם התקשרות עם מומחים מחו”ל לשם חברותם בוועדות ההערכה הבינלאומיות וועדות אקרדיטציה הבינלאומיות הממונות ע”י מל”ג/ות”ת
לא פעיל
טען עוד