מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי מס’ 01/2019 לקבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי סיור בשעות הערב והלילה עבור המועצה להשכלה גבוהה
חדש
מכרז פומבי
14/02/2019

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי מס’ 02/2018 לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של עובדי המועצה להשכלה
לא פעיל
מכרז פומבי
17/10/2018
מכרז פומבי דו שלבי מס’ 01/2018 לאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת להגשה של בקשות מקוונת לפתיחה של תכניות לימוד חדשות ולהגשה של דוחות הערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
12/06/2018
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מלון רמדה בירושלים בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
19/06/2018
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם פרופ’ אורי סיון בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
16/04/2018
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 למיתוג ובניית אסטרטגית שיווק לקידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
19/03/2018
טען עוד