מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי מס' 04/2023 למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחומים שונים עבור המועצה להשכלה גבוהה
הליכי המכרז מושהים
מכרז פומבי
04/08/2023

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז מסגרת פומבי מספר 01/2024 לביצוע מחקרים מלווים ו/או הערכת פרויקטים עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
לא פעיל
מכרז פומבי
09/02/2024
המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המועצה") והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: "ות"ת"”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם עמותת קשת בפטור ממכרז בגין מיזם משותף, לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים
לא פעיל
מיזם משותף
15/02/2024
מכרז פומבי דו-שלבי מס' 05/2023 לשירותי מערכת ממוחשבת לגיוס כח אדם עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
29/12/2023
מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2023 למתן שירותי תכנון, ארגון והפקה של כנסים ואירועים עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
11/07/2023
מכרז פומבי מס' 03/2023 לניהול והפעלת תכנית העתודות "מובילים באקדמיה" עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
17/07/2023
טען עוד