מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי מס' 04/2023 למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחומים שונים עבור המועצה להשכלה גבוהה
פעיל
מכרז פומבי
04/08/2023

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2023 למתן שירותי תכנון, ארגון והפקה של כנסים ואירועים עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
11/07/2023
מכרז פומבי מס' 03/2023 לניהול והפעלת תכנית העתודות "מובילים באקדמיה" עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
17/07/2023
המועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) והוועדה לתכנון ולתקצוב (להלן: “ות”ת”) מודיעות בזאת על כוונתן להתקשר עם מר מיכאל דיימונד וזאת בפטור ממכרז, לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד).
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
15/08/2023
מכרז מסגרת פומבי מס' 01/2023 למתן שירותי הסעה במוניות עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
28/04/2023
מכרז פומבי מס' 06/2022 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי רישום פרוטוקולים עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
18/11/2022
טען עוד