מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי מספר 03/2020 למתן שירותי תדלוק באמצעות התקני תדלוק אוניברסליים ושירותים נלווים
פעיל
מכרז פומבי
11/03/2020

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז מסגרת מספר 04/2020 למתן שירותי הפקת סרטונים עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב
לא פעיל
מכרז פומבי
08/05/2020
הודעה בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 להפעלת תכנית לעידוד קליטת חברי סגל ישראלים מצטיינים מארה”ב וקנדה באוניברסיטאות המחקר בישראל בתחומי ה-STEM
לא פעיל
מיזם משותף
24/05/2020
הודעה בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 להפעלת תכנית לעידוד בתר דוקטורנטיות ישראליות מצטיינות בתחומי ה-STEM
לא פעיל
מיזם משותף
24/05/2020
מכרז פומבי דו שלבי מס’ 02/2020 למתן שירותי תחזוקה, אחסון ושירותים נוספים לאתרי האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
04/02/2020
מכרז פומבי מס’ 01/2020 לאספקה שירותי ניקיון למועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
27/01/2020
טען עוד