מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
מכרז פומבי דו שלבי מס’ 04/2019 למתן שירותי ייעוץ השקעות פיננסי עבור המועצה להשכלה גבוהה
פעיל
מכרז פומבי
16/09/2019
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם מכון דוידסון בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
25/09/2019

ארכיון מכרזים

כותרת
סטאטוס
סוג
תאריך פרסום
מידע נוסף
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם כנס תערוכות ג.ר. בע”מ בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
21/08/2019
הודעה לציבור בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר עם פרופ’ יוסף קלפטר בפטור ממכרז, כספק יחיד תקנה 3(29)
לא פעיל
התקשרות עם ספק יחיד
14/08/2019
מכרז פומבי מס’ 03/2019 למתן שירותי מיתוג ואסטרטגיה עבור המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב
לא פעיל
מכרז פומבי
20/05/2019
מכרז מסגרת פומבי מס’ 02/2019 למתן שירותי חדרי ישיבות
לא פעיל
מכרז פומבי
13/05/2019
מכרז פומבי מס’ 01/2019 לקבלת שירותי מוקד אבטחה ושירותי סיור בשעות הערב והלילה עבור המועצה להשכלה גבוהה
לא פעיל
מכרז פומבי
14/02/2019
טען עוד