11/03/2020

היערכות ההשכלה הגבוהה לאור הנחיות משרד הבריאות בנושא נגיף הקורונה

בכינוס חירום שנערך היום ע״י יו״ר ות״ת, פרופ׳ יפה זילברשץ בשיתוף עם סיו״ר המל״ג, פרופ׳ אדו פרלמן עם כל גורמי ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל: האוניברסיטאות, המכללות המתוקצבות, המכללות להוראה, המכללות שאינן מתוקצבות והתאחדות הסטודנטים נקבעו צעדי ההתארגנות לתרחישים אפשריים של הגבלת הגישה למוסדות להשכלה גבוהה, בין היתר: למידה דיגיטלית, פתיחת הסמסטר במועד מאוחר יותר על כל המשתמע מכך והימנעות מפגיעה במחקר.

לאור הודעת רה״מ ושר הבריאות הערב יפעלו המוסדות להשכלה גבוהה בהתאם להנחיות תוך הימנעות מקיום כנסים וארועים, לרבות הימנעות מהוראה בכיתות שבהם מספר הסטודנטים עולה על 100.

מל״ג/ות״ת רואות חשיבות רבה בהמשך קיום המחקר.