המל”ג והות”ת פועלות להקניית אמצעים לסגל האקדמי לקידום איכות המחקר וההוראה. הן מתקצבות תשתיות מחקר מגוונות – אישיות, מוסדיות, ארציות ובינלאומיות – וכן מקצות משאבים לעידוד שיתופי פעולה בינלאומיים ותקציבי מחקר המוענקים באמצעות קרנות המחקר השונות.

מל”ג/ות”ת מתקצבות שורה של מלגות שנועדו לקדם חוקרים מקבוצות אוכלוסייה שייצוגן עדיין חסר, כמו החברה החרדית, החברה הערבית, החברה הבדואית, יוצאי אתיופיה, נשים, תושבי פריפריה ועוד.

פירוט אודות פעולות המל”ג והות”ת בנושאים הקשורים לסגל האקדמי, תוכלו לקרוא בקישורים שכאן.

המל”ג והות”ת פועלות להקניית אמצעים לסגל האקדמי לקידום איכות המחקר וההוראה. הן מתקצבות תשתיות מחקר מגוונות – אישיות, מוסדיות, ארציות ובינלאומיות – וכן מקצות משאבים לעידוד שיתופי פעולה בינלאומיים ותקציבי מחקר המוענקים באמצעות קרנות המחקר השונות.

מל”ג/ות”ת מתקצבות שורה של מלגות שנועדו לקדם חוקרים מקבוצות אוכלוסייה שייצוגן עדיין חסר, כמו החברה החרדית, החברה הערבית, החברה הבדואית, יוצאי אתיופיה, נשים, תושבי פריפריה ועוד.

פירוט אודות פעולות המל”ג והות”ת בנושאים הקשורים לסגל האקדמי, תוכלו לקרוא בקישורים שכאן.