מכללות אקדמיות לחינוך
מכללות חוץ תקציביות
מכללות מתוקצבות
אוניברסיטאות
כלל המוסדות