במהלך כל השנה נאסף מידע על ידי האגף לתכנון ומדיניות, בשיתוף גורמי תכנון ועיבוד מידע בישראל ובעולם. הנתונים משתמשים את האגפים השונים במל"ג/ות"ת לקביעת מדיניות ולתכנון.

308,320

סטודנטים במוסדות האקדמיים

232,365

סטודנטים לתואר ראשון

61

מוסדות להשכלה גבוהה