21/12/2016

יום עיון בנושא אנגלית למטרות אקדמיות, נווה אילן 14.12.16

מצגות מיום העיון:

הערכת איכות בתחום הוראת האנגלית למטרות אקדמיות

הערכת היחידות להוראת האנגלית למטרות אקדמיות

הוראת אנגלית לצרכים אקדמאיים