התכנית הרב שנתית של ות"ת הציבה כיעד מרכזי את הגדלת מספר הסטודנטים במקצועות ההייטק