אסטרטגיה ובינלאומיות

האגף אחראי על קידום מהלכים בעלי השפעה רוחבית על מערכת ההשכלה הגבוהה - כגון תכניות הדגל במחקר, והתכניות לקידום בינלאומיות, כישורי אנגלית, חדשנות בהוראה  ומחקר יישומי -  וכן על קשרי החוץ של מל"ג/ות"ת, כולל ניהול תכנית ארסמוס+ בישראל.