חוק זכויות הסטודנט (2007) קובע את העקרונות לזכויות סטודנטים ומועמדים ללימודים אקדמיים, שהינם אזרחי ותושבי ישראל, בכל הקשור לקבלה ללימודים, מהלך הלימודים, חופש הביטוי וחופש ההתארגנות

Check our cbd gummies if you want to get the most for your money.