מלגות לסטודנטים

קרן הסיוע לסטודנטים

קרן הסיוע לסטודנטים הינה קרן מלגות והלוואות בתקצוב ות”ת וחבריה הם נציגי ות”ת, משרד החינוך ומשרד האוצר. בראש הוועדה עומד חבר ות”ת. הקרן מחלקת מענקים והלוואות על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים. קיימות שלוש רמות של מענקים ורמה אחת של הלוואה, בהתאם לפירוט הבא: מענק על סך 12,480 ₪, 6,240 ₪ ו-4,000 ₪, והלוואה על סך 7,000 ₪, בהתאם לדירוגם על פי הקריטריונים של הקרן.

בהתאם להחלטת הממשלה גדל תקציב קרן הסיוע בשנה”ל תשע”ו ב-41 מש”ח, כך ש- 19,290 סטודנטים קיבלו סיוע מהקרן, כ- 4,000 מהם קיבלו סיוע בסך 12,480 ₪.

במהלך דצמבר מפרסמת הקרן את טופסי הבקשה לסיוע לשנת הלימודים, אותם ניתן להשיג בחנות הספרים או הכלבו בקמפוסים המוכרים להשכלה גבוהה ברחבי המדינה, במחיר שקלים בודדים.

החל משנה”ל תשע”ז הגשת הבקשות לקרן תעבור לשיטה דיגיטאלית ולוח הזמנים של בדיקת הטפסים ומתן התשובות לסטודנטים אמור להתקצר.

למידע נוסף ניתן לפנות לחברת טלדור:
טלפון: 08-6776032, 1700-505-885
פקס: 077-2270127, 08-6776030
כתובת מייל: milgot@taldor.co.il

 

 

 

מלגות פר”ח

מפעל החונכות פר”ח (פרויקט חונכות) הוקם בשנת 1973. במסגרת הפרויקט משמשים סטודנטים מתנדבים חונכים לילדים ונוער בגילאי בית הספר תמורת מלגה. על הסטודנט להקדיש בדרך כלל ארבע שעות חונכות בשבוע בשתי פגישות בנות שעתיים כל אחת.

פר”ח פועל בכל המוסדות להשכלה גבוהה, לרבות המכללות שאינן נתמכות מתקציב המדינה. בשנת תשע”ו, בהתאם להחלטת הנהלת פר”ח, תוקצבו 20,950 מלגות פר”ח: ות”ת העניקה -17,161 מלגות ואת היתר העניקו משרד החינוך, משרד הכלכלה ומקורות אחרים. עלות כוללת לחונך הסתכמה בתשע”ו בכ-6,430 ש”ח.

בעקבות החלטת ממשלה החל משנת הלימודים תשע”ז תגדל התוספת לחונכים אשר ביצעו 10 ימי שירות מילואים פעיל ומעלה בשנה העוקבת ל-2,600 ש”ח.

ניתן להגיש מועמדות לפר”ח באמצעות אתר האינטרנט, למידע נוסף.

 

מקורות מידע נוספים על מלגות

להלן מספר מקורות, בהם ניתן למצוא מידע אודות אפשרויות שונות לקבלת מלגות וסיוע לסטודנטים:

דיקאנט הסטודנטים ואגודת הסטודנטים במוסד הם מקורות בהם ניתן לקבל מידע אודות קרנות סיוע ואפשרויות נוספות של סיוע כלכלי בהן ניתן להיעזר במהלך תקופת הלימודים. בנוסף, לגופים אלה אפשרות לסייע, במקרים מסוימים, גם במלגות לזכאים, שמקורן בקרנות פנימיות של המוסד. פרטים מדויקים יותר ניתן לקבל, כאמור, בדיקאנט הסטודנטים ובאגודת הסטודנטים במוסד.

מלגות של התאחדות הסטודנטים –  התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל מפעילה מלגות על בסיס מעורבות חברתית בלבד, מלגות אלו אינן מוענקות על בסיס סוציו-אקונומי, למידע נוסף באתר התאחדות הסטודנטים.

מלגות, מענקים והלוואות ללימודים באקדמיה דרך משרד החינוך למידע נוסף באתר משרד החינוך.

 

באיסוף המידע בנוגע למקורות הסיוע שלעיל, כדאי להתחיל עוד טרם תחילת שנת הלימודים. כמו-כן מומלץ לשים לב למועדי הגשת הבקשות למלגה אצל הגופים השונים. מועדים אלה יכולים להשתנות מגוף לגוף.