אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 15/07/2003
סוג תקצוב מוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות: גיל הרך, שפה וספרות ערבית, לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול היסודי (א’-ו’) בהתמחויות : דת האסלאם, שפה וספרות ערבית, לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול העל-יסודי (ז’-י’) בהתמחויות: דת האסלאם, ערבית, אנגלית, מתמטיקה ומחשבים, לימודים כלליים.

בוגר בהוראה” (B.Ed) במסלול החינוך המיוחד (גילאי 21-6) במתכונת דו-חוגית : חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל”ג במסלול הגיל (יסודי או על-יסודי) או עם לימודים כלליים.

כמו כן קיבלה אישור פרסום והרשמת לתוכניות הלימודים הבאות:

אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed) בהוראת לימודי האסלאם

אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ב”הוראה ולמידה “.

אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ב”חינוך מתמטי”.

אישור פרסום והרשמה בהתמחות מדעים.

תעודות הוראה/הרחבת מסלול

אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א’-ב’.

משנת הלימודים תש”ע למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאיים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך. 

כתובת
ת.ד. 124 באקה אל גרבייה 30100
טלפון
04-6286611/10
פקס
04-6383676

תואר ראשון

תכנית לימודשפה וספרות ערבית - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודדת האיסלאם - על יסודי (ז-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודערבית - על יסודי (ז-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודדת האיסלם - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודשפה וספרות עברית על יסודי (ז-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעים - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודגיל הרך - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודשפה וספרות ערבית - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - על יסודי (ז-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודערבית- יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - רב גילאי (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלשון וספרות עברית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - על יסודי (ז-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - רב גילאי (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה ומחשבים - על יסודי (ז-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית - על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהוראה ולמידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך מתמטי לביה"ס העל-יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראת לימודי האסלאם
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)