הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
מוסדות לימוד אוניברסיטאות
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 17/11/59
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל המתמקד בהנדסה ובמדעים מדויקים. הקמפוס הראשי שלו נמצא בנווה שאנן. בטכניון 18 פקולטות ויחידות אקדמיות. הטכניון הוא המוסד הראשון להשכלה גבוהה בארץ ישראל והמוסד הוותיק והמוביל בישראל בתחום המחקר הטכנולוגי. בפיתוח הון אנושי, מנהיגות ויצירת ידע, הפועל לקידום מדינת ישראל והאנושות. בשנות ה-50: המוסד ניתק מהגופים הציוניים, הפך למוסד עצמאי, ושמו שונה ל”טכניון – מכון טכנולוגי לישראל”. תחומי המחקר התרחבו, ונפתחו הפקולטות ללימוד ביולוגיה, הנדסה חקלאית, הנדסה אווירונאוטית, הנדסת מזון, הנדסת חומרים, הנדסת תעשייה וניהול והפקולטה לחינוך טכנולוגי. המחלקות למתמטיקה, לכימיה ולפיזיקה הפכו למחלקות נפרדות, ונפתחה מחלקה נפרדת נוספת ללימודים הומניסטיים ואמנויות. במשך שנים רבות היה הטכניון המוסד היחיד בישראל שהכשיר מהנדסים.

כתובת
קריית הטכניון, חיפה 32000
טלפון
04-8292111
פקס
04-8325537

תואר ראשון

הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאדריכלות נוף
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך לאדריכלות נוף B.L.A
תכנית לימודביואינפורמטיקה ומדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודביוכימיה מולקולרית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר למדעים B.Sc
תכנית לימודביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר למדעים B.Sc
תכנית לימודהוראת אלקטרוניקה-חשמל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים בהוראה B.Sc.Ed
תכנית לימודהוראת הביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים בהוראה B.Sc.Ed
תכנית לימודהוראת הכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים בהוראה B.Sc.Ed
תכנית לימודהוראת המתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים בהוראה B.Sc.Ed
תכנית לימודהוראת הפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים בהוראה B.Sc.Ed
תכנית לימודהוראת טכנולוגיה-מכונות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים בהוראה B.Sc.Ed
תכנית לימודהנדסה אזרחית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה אזרחית - מיפוי וגיאו-אינפורמציה (ארבע שנתי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה אזרחית - הנדס גיאודטית וגיאודזיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית - הנדסת מים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה אזרחית - הנדסת תחבורה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה אזרחית - מיפוי וגיאו-אינפורמציה (תלת שנתי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר למדעים B.Sc
תכנית לימודהנדסה אזרחית -ניהול הבנייה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה אזרחית- סביבתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית-הנדסת מבנים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית-מבנים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה ביוכימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת אוירונוטיקה וחלל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת חומרים וכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים ופיזיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת חשמל ופיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מחשבים ותוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת מכונות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת נתונים ומידע
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודמדעי הארכיטקטורה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב (ארבע-שנתי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודמדעי המחשב (תלת-שנתי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר למדעים B.Sc
תכנית לימודמדעי המעבדה הרפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר למדעים B.Sc
תכנית לימודמדעי הרפואה (תלת שנתי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר למדעים B.Sc
תכנית לימודמתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר למדעים B.Sc
תכנית לימודפיסיקה (ארבע-שנתי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך למדעים B.Sc (תואר ראשון)
תכנית לימודפיסיקה (תלת-שנתי)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר למדעים B.Sc
הערה: שם המוסד/שם התואר/סימול התואר המופיעים באתר הם בהתאם להחלטות תקפות של המועצה להשכלה גבוהה. שם מוסד/שם תואר/סימול תואר אשר חל בו שינוי באישור המועצה להשכלה גבוהה, לא יופיע באתר וניתן לפנות אלינו לקבלת אישורים או בירורים בנושא.
תכנית לימודאבטחת איכות ואמינות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודאדריכלות נוף
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.L.A
תכנית לימודארכיטקטורה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Arch
תכנית לימודארכיטקטורה ובינוי ערים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודארכיטקטורה ובינוי ערים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.E
תכנית לימודביולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית חקלאות מדעי המים, קרקע וסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה אזרחית-הידרודינמיקה ומשאבי מים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה ביו-רפואית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה כימית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסה עירונית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארM.U.E
תכנית לימודהנדסה עירונית
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארM.U.E
תכנית לימודהנדסת אוירונוטיקה וחלל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת אנרגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.E
תכנית לימודהנדסת אנרגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת חשמל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מחצבים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת מערכות רכב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.E
תכנית לימודהנדסת פולימרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תכן וייצור
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודחקר ביצועים וניתוח מערכות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודכימיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודכלכלה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודלימודי מקרקעין
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך (.M.A)
תכנית לימודמדעי איכות הסביבה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות והניהול - חקר ארגונים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות והניהול - ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.E
תכנית לימודמדעי ההתנהגות והניהול - פסיכולוגיה תעשייתית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי החומרים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי המחשב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.E
תכנית לימודמדעי המיפוי והגיאו-אינפורמציה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמדעי הרפואה - ייעוץ גנטי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודמדעי הרפואה/ניהול איכות במדעי הרפואה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Med.Sc
תכנית לימודמנהל עסקים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במנהל עסקים(.M.B.A)
תכנית לימודמערכות אוטונומיות ורובוטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.Sc.I.D
תכנית לימודמערכות אוטונומיות ורובוטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודמתמטיקה שימושית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודניהול מידע
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודננו מדעים-ננו טכנולוגיה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודסטטיסטיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודעיצוב תעשייתי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארM.E
תכנית לימודפיסיקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודתכנון ערים ואזורים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)