המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור הצפון
תאריך הכרה 24/04/2008
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
צמח ד.נ. עמק הירדן 15132
טלפון
04-6653711
פקס
04-6653705

תואר ראשון

תכנית לימודניהול ארגוני ומשאבי אנוש
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודחינוך וקהילה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודלימודים רב תחומיים
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת אנרגית גז ונפט
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודניהול תיירות ומלונאות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודמדעי ההתנהגות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודתקשורת
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)
תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשיות מים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודלימודי ארץ ישראל
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר (.B.A)