עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
מוסדות לימוד מוסדות אקדמיים
אזור אזור ירושלים
תאריך הכרה 18/02/2003
סוג תקצוב מוסדות מתוקצבים
כתובת
רמת בית הכרם ת.ד. 3566 ירושלים 91035
טלפון
02-6588000
פקס
02-65888001

תואר ראשון

תכנית לימודהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת חומרים מתקדמים
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסה פרמצבטית
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תעשייה וניהול
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת מכונות
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר במדעים (B.Sc)
תכנית לימודהנדסת תוכנה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך במדעים (.M.Sc)
תכנית לימודיזמות וטכנולוגיה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך (.M.A)