המכללה האקדמית לחינוך ע”ש א. ד. גורדון
מוסדות לימוד מכללות אקדמיות לחינוך
אזור אזור חיפה
תאריך הכרה 07/01/1995
סוג תקצוב null

קיבלה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה והוסמכה להעניק את התארים הבאים:

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הגן (לידה-שש) בהתמחויות: הגיל הרך, חינוך מיוחד (לידה- שש), לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול היסודי (א’-ו’) בהתמחויות:  מדעים, מתמטיקה, ספרות, מקרא, תקשורת בחינוך, אנגלית דו חוגי, הומניסטיקה (ספרות, לשון ומקרא), מורשת דרוזים ולימודים דרוזים, לימודים כלליים, אנגלית חד חוגי.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול היסודי (א-ו) בחינוך קהילתי (הסמכה רק למחזור הלימודים שסיים לימודיו בתשע”א).

בוגר בהוראה” (B.Ed.) דו-חוגי למסלול העל-יסודי (ז’-י’) בהתמחויות: מקרא, ספרות, מתמטיקה.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול החינוך המיוחד (גילאי 21-6) במתכונת דו-חוגית: חוג בחינוך מיוחד בצירוף אחד מהחוגים המתקיימים במכללה באישור המל”ג במסלול היסודי או עם לימודים כלליים.

“בוגר בהוראה” (B.Ed) למסלול הרב-גילאי בהתמחות שפה וספרות אנגלית במתכונת חד-חוגית.

תואר שני בחינוך/בהוראה

“מוסמך בחינוך”  (M.Ed) בהוראה ולמידה; בניהול וארגון מערכות חינוך, “מוסמך בחינוך”  (M.Ed) ב”חינוך משלב”; .

אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים הבאה:

“בוגר בהוראה” (B.Ed.) למסלול היסודי (א-ו) בתרבות ישראל ומורשתו

“בוגר בהוראה” (B.Ed.) דו-חוגי למסלול העל-יסודי  (ז-י)  תרבות ישראל ומורשתו.   בתקשורת (דו-חוגי).

תעודת הוראה/הרחבה

אושרה למכללה תכנית ההרחבה במסלול הגן לתעודת הוראה נוספת להוראת כיתות א’-ב’.

משנת הלימודים תשס”ט למכללה אישור לקיים לימודי תעודת הוראה (הסבת אקדמאים) בכל אחד מהמסלולים וההתמחויות לעיל. בשאלות על תעודות הוראה משנים קודמות יש לפנות ישירות למשרד החינוך.

כתובת
טשרניחובסקי 73, חיפה.
טלפון
04-8590111
פקס
04-8332040

תואר ראשון

תכנית לימודהגיל הרך - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודאנגלית יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - גן (לידה עד שש)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמדעים - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודשפה וספרות אנגלית רב-גילאי
סטאטוסהסמכה
תכנית לימודלשון על יסודי (ז'-י')
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה על יסודי (ז-ט)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת על יסודי (חט"ב ז-ט)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות על יסודי (ז'-י')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהוראת תרבות ישראל ומורשתו יסודי ועל יסודי
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמתמטיקה - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודספרות - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך מיוחד - רב גילאי (6-21)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת מסלול יסודי (א-ו)
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודתקשורת על יסודי
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודלימודים כלליים - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודחינוך קהילתי - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודהומניסטיקה (ספרות לשון ומקרא)
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמקרא - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמורשת דרוזים ולימודים דרוזים - יסודי (א'-ו')
סטאטוסהסמכה
סוג תוארבוגר בהוראה (B.Ed)
תכנית לימודמוסמך בהוראה
סטאטוסאישור, פרסום והרשמת סטודנטים
סוג תוארמוסמך בהוראה (M.Teach)
תכנית לימודניהול וארגון מערכות חינוך
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודחינוך משלב
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)
תכנית לימודהוראה ולמידה
סטאטוסהסמכה
סוג תוארמוסמך בחינוך (M.Ed)